Chef inom Fastighetsbildning

Sverige, Stockholms län, Stockholm | 1 vecka kvar!
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett...
Lantmäteriet

Avdelningschef ledningskansliet/biträdande universitetsdirektör

Sverige, Stockholms län, Stockholm | 1 vecka kvar!
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela...

Chef till sekretariatet för fonden för inre säkerhet i Stockholm

Sverige, Stockholms län, Stockholm
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndighetens uppdrag är att minska brottsligheten och öka...