ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Lantmäteriet

Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som vill få en stor betydelse för samhällsutvecklingen där din kompetens och ditt engagemang är vår främsta resurs. På huvudkontoret i Gävle finns våra myndighetsgemensamma enheter där HR ingår som en del. Hos oss får du utvecklas i en viktig samhällsfunktion där din kompetens och ditt engagemang är vår främsta...


Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter

Statens servicecenters uppdrag är att erbjuda effektiv service till medborgare och myndigheter. Vi ansvarar för Sveriges lokala servicekontor där vi ger information och service från Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Vi bidrar även till en effektivare statsförvaltning genom att leverera administrativa tjänster och konsultstöd till statliga myndigheter inom ekonomi, lön och HR. Tillsammans är vi cirka 1400 anställda. Servicekontoren finns över hela landet, från Trelleborg...


Läs mer

Tyska skolan Stockholm

Tyska skolan Stockholm

I centrala Stockholm ligger Tyska skolan (DSS). En skola med ca 630 elever från förskola till gymnasium där de svenska och tyska språken och kulturerna möts. Här arbetar drygt 90 anställda, såväl lokalanställd personal som pedagoger och skolledning utsända från Tyskland på tidsbegränsade uppdrag. Vi inrättar nu en roll som HR-chef i syfte att utveckla och upprätthålla en god personalpolitik för att kunna attrahera, behålla och utveckla DSS medarbetare. Du ingår i DSS ledningsgrupp och...