Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndighetens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Människor ska känna sig trygga där de bor och vistas.

Chef till sekretariatet för fonden för inre säkerhet i Stockholm

Polismyndigheten är även ansvarig, förvaltande myndighet i Sverige för EU:s fond för inre säkerhet (ISF) och instrumentet för gränsförvaltnings och visering (BMVI). Ansvaret innebär att förvalta, bevilja och kontrollera användningen av EU-medel som syftar till att stärka EU:s yttre gränskontroll och säkerhet. Fondsekretariatet beviljar ekonomiskt stöd till myndigheter och organisationer som genom projekt utvecklar det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet i Sverige samt utvecklar gränskontroll, viseringar m.m. Mer information om fonden och instrumentet finns på https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-sakerhet-isf/

Fondsekretariatet är placerat på Polismyndighetens ekonomiavdelning och befinner sig i en spännande fas. Den första programperioden går mot sitt slut och samtidigt startas en ny programperiod som kommer att pågå fram till 2027. I den nya programperioden kommer tillgängliga medel närapå fördubblas. Sekretariatet har därför utökats och ett intensivt arbete är påbörjat med att planera för den nya programperioden.

I denna spännande utvecklingsfas söker vi nu dig som vill arbeta som Gruppchef för fondsekretariatet. Rollen erbjuder en möjlighet till ett meningsfullt uppdrag som bidrar till att göra Sverige tryggt och säkert.

Arbetsbeskrivning

Som chef för fondsekretariatet leder du en grupp om idag 8 personer och har det övergripande verksamhetsansvaret för fondens förvaltning, som omfattar bland annat att säkerställa att förvaltningen, beviljningen och kontrollen av användningen av EU-medlen är korrekt, effektiv och i övrigt i enlighet med EU:s och det nationella regelverket.

Tillsammans med dina medarbetare arbetar du med kvalitetssäkring av processer och rutiner inom förvaltningen samt driver verksamhetens förändrings-och utvecklingsarbete, inte minst kopplat till den nya, mer omfattande programperioden.

I ditt arbete kommer du att ha många kontakter såväl internt inom Polismyndigheten som externt med myndigheter och regeringen samt samarbeta med fondförvaltningar i andra länder samt EU-kommissionen.

Som chef för fonden för inre säkerhet ingår att ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesättande samtal för dina medarbetare samt verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Då fondsekretariatet är en liten grupp kommer chefen för gruppen, utöver uppgifter som ingår i chefsuppdraget, även att tillsammans med medarbetarna arbeta med vissa administrativa uppgifter kopplat till förvaltningen av fonden.

Uppdraget som Gruppchef för fonden för inre säkerhet (IFS)

Som chef för fondsekretariatet rapporterar du till chefen för ekonomiavdelningen. Även om fondsekretariatet i sitt uppdrag ska verka likvärdigt gentemot flera myndigheter är det organisatoriskt placerat på Polismyndigheten. I chefsuppdraget har du därför ett viktigt ansvar att agera på ett sätt som skapar förtroende för Polismyndigheten och polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • Minst 1 års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, chef eller liknande med personalansvar under den senaste femårsperioden.
 • För funktionen relevant examen inom exempelvis ekonomi, förvaltning, juridik, upphandling/inköp eller liknande.
 • Erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbeten i statlig myndighet.
 • Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat.
 • Erfarenhet av EU-samarbete.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift.


Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • Erfarenhet av förvaltning och genomförande av EU-fonder och program, eller annan verksamhet som innefattar beviljande av ekonomiskt projektstöd.
 • Kunskap om EU:s regelverk som styr hanteringen av EU-fonder.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:


Personliga egenskaper:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation


Läs mer om ledarkriterierna: https://polisen.se/siteassets/jobbannonsdokument/polismyndighetens-ledarkriterier-overgripande-beskrivning.pdf/download?v=c11d41a147deb335a3f04ee24e779337

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta Sara Holmqvist, HR-konsult, sara.holmqvist@polisen.se alternativt rekryterande chef Fredrik Modigh, Direktör, fredrik.modigh@polisen.se.

Fackliga företrädare

SACO: Fredrik Bergh, 010-563 91 37
Polisförbundet: Sofia Ask, 010-563 87 10
Fackförbundet ST: Johan Gertz, 010-567 70 92
Seko Polisen: Karna Tillheden, 010-561 66 27

 

LIKNANDE JOBB

Platschef


Mer info
& Ansökan
Sverige, Södermanlands län, Eskilstuna

Avdelningschef...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Apotekschef


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg

Sektionschef inom...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Gävleborgs län, Gävle

Teamchef


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län

PERSONALCHEF


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län

Chef inom...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm