Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra. Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

Enhetschef Läger och stöd

Vill du vara med och utveckla området Läger och personligt stöd?

Tjänsten som enhetschef är placerad i området Läger och personligt stöd. Inom området har vi verksamheter med olika former av avlastning där du kommer ha möjligheten att påverka utvecklingen framåt. Enheten innefattar Avlösarservice under natt samt kontaktpersoner för vuxna med funktionshinder. Avlösning innebär ofta egenvårdsbeslut och ett nära samarbete med sjukvården. Inom verksamhetsområdet kommer du ha två kolleger att samarbeta med som ansvarar för avlösning under dagtid.
Som enhetschef kommer du att vara underställd verksamhetschefen för Läger och personligt stöd. Du ansvarar för verksamhet, budget, personal och arbetsmiljö och du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Tillsammans med dina chefskollegor och verksamhetschef har du ett utvecklingsansvar inom områden som rör metod, kvalitetsfrågor och annan verksamhetsutveckling för hela verksamhetsområdet.

Verksamheten kommer att bestå av åtta enhetschefer, en utvecklingsledare och en metodutvecklare som arbetar på uppdrag av verksamhetschef och utgör områdets ledningsgrupp. Tillsammans arbetar vi med att stärka och utveckla vår ledarroll som vi baseras på tillit, medskapande samt en ständig utveckling för de brukare och den personal vi ansvarar över. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag med möjlighet till flextid.

Vi söker dig som gillar att leda och utvecklas i en politiskt styrd verksamhet. Du tar dig an nya arbetsuppgifter snabbt och omvandlar goda idéer till verklighet.

Vi ser framemot att ta del av din ansökan!

LIKNANDE JOBB

Enhetschef till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Dalarnas län, Falun

Enhetschef till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Sektionschef med...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne län, Malmö

Chef inom Marknad


Mer info
& Ansökan
Sverige, Gävleborgs län, Gävle