Sektionschef till inspektionsverksamheten

Sverige, Östergötlands län, Linköping | 2 dagar kvar!
Inspektionsavdelningens huvudsakliga uppgift är att svara för tillsyn enligt arbetsmiljölagstiftningen. Våra arbetsmiljöinspektörer genomför inspektioner, utreder olycksfall och utför mätningar...
Arbetsmiljöverket