Enheten Marknad ansvarar för tillhandahållandet av Lantmäteriets geodata, samordning av tillhandahållandet av geodata i Sverige, samverkan med Sveriges kommuner och mycket, mycket mer. Funktionen Produktförvaltning geografisk information ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av den digitala kartinformationen samt bild- och höjddata. Som funktionschef ansvarar du för att planera och leda medarbetarna och funktionens verksamhet i nära samarbete med andra berörda verksamheter. Detta innebär bland annat att du ansvarar för personal, arbetsmiljö, rekrytering och kompetensförsörjning samt att löpande utveckla och förbättra arbetssätt och processer. Arbetet kräver helhetssyn, ett gott ledarskap och ett driv att vilja skapa samhällsnytta genom att förse samhället med geodata som är användbara, tillgängliga och av rätt kvalitet.

Chef inom Marknad

Som funktionschef ingår du i Marknadsenhetens ledningsgrupp och bidrar aktivt i ledningen och utvecklingen av enheten och dess verksamhet. Detta innebär även att du kommer att arbeta med myndighetssamverkan, digitalisering av offentlig sektor, EU-direktiv och mycket mer.

Din profil

För arbetet krävs högskoleexamen eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Vi vill även att du har erfarenhet av att ha arbetat som chef med personalansvar. Det är meriterande om du har erfarenhet eller kunskap om geografisk information och tjänster och/eller erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling/förändringsledning.

Du är nyfiken, öppen och intresserad av att utveckla och anpassa verksamheten utifrån rådande och kommande förutsättningar. Vi vill att du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och aktivt bidrar till en organisation där såväl chefer som medarbetare ständigt utvecklas med fokus på vardagslärande. För Lantmäteriet är det viktigt att du som chef har ett helhetsperspektiv och förstår den egna verksamhetens del i helheten samt har förmåga att fatta beslut därefter. Vidare vill vi att du kommunicerar tydligt, är lyhörd och bidrar till att skapa ett tryggt och konstruktivt samtalsklimat samt god samverkan internt och externt.

Övrig information

På Lantmäteriet arbetar vi med att säkra ägandet av fastigheter och att tillgängliggöra geodata till samhället och vi är myndigheten som tar ledning i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Vi vet att våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Genom att arbeta med jämställdhet och mångfald som självklara delar av verksamheten skapar vi en inkluderande kultur där olikheter är en av våra framgångsfaktorer. I vårt medarbetarskap ingår det att alla medarbetare agerar utifrån vår värdegrund: service, öppenhet och handlingskraft.

Hos oss har du möjlighet att utföra arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Det är verksamheten och gällande regelverk som styr. Vi kallar det den hybrida arbetsplatsen.

 

 

LIKNANDE JOBB

Enhetschef till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Dalarnas län, Falun

Enhetschef Läger och stöd


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg

Sektionschef med...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne län, Malmö

Enhetschef till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm