ICA ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. ICA värnar om goda arbetsmiljöförhållanden för våra medarbetare. Vi har som målsättning att ha totalt rökfria arbetsplatser. Vi tillämpar drogtestning i samband med rekryteringsförfarandet.

Chef Hållbarhetsutveckling

Som chef för utvecklingsavdelningen har du två roller. Du är dels Chef men även Kompetensledare:

 Som Kompetensledare på CR på ICA arbetar du med utveckling av verksamheten och medarbetaren genom att:​

 • Driva strategisk och taktisk verksamhetsplanering inom CR och i samverkan med övriga ICA (LTP, Årsplan, TBR och AT) ​

 • Utmana rådande läge genom ständig verksamhetsutveckling, förbättring och effektivisering av arbetssätt, metoder och processer​

 • Skapa förutsättningar för en lärandekultur inom funktionen​

 • Leda arbetet med att sätta långsiktig riktning för funktionens kompetensbehov i enlighet med framtida affärsförflyttning/hållbarhetsförflyttning, ICAs arbetssätt samt ICAs medarbetar- och ledarstrategi. Samt aktivt bidra till funktionens kompetensmix i rekryteringsprocesser​

 • Driva och skapa förutsättningar för funktionens kompetensutveckling både kort- och långsiktigt​

 • Omvärldsbevaka inom ramen för hållbarhet och ”way of working”​

Som Chef på ICA är uppdraget att skapa förutsättningar för medarbetare och organisation att nå resultat, att utvecklas och att skapa framgång genom att:​

 • Leva ICAs värderingar och bygga ICAs varumärke samt efterleva policys och riktlinjer​

 • Bedriva och utveckla ett hållbart chefs- och ledarskap​

 • Ha leverans- och resultatansvar för sin avdelning, dess uppdrag och hur arbetet genomförs​

 • Driva en framgångsrik verksamhet som skapar förutsättningar operativt, taktiskt och strategiskt för medarbetare och organisation att nå resultat​

 • Ansvara för teamutveckling av gruppen och individutveckla medarbetaren​

 • Ansvara för direktrapporterandes arbetsmiljö​

 • Samverka och skapa goda relationer med interna kunder, externa prioriterade intressenter samt ge vägledning till medarbetare​

 • Representera i ledningsgrupper, inom ICA och externt​

 • Pro-aktivt förhålla sig till ”chefens år” och administrativa uppgifter ​

 • Säkerställa efterlevnad och rapportering av de finansiella ramarna för avdelningen ​

Din profil

Utbildning: Universitets- eller högskoleexamen inom relevant område.

Erfarenheter pch kunskaper:

 • Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom hållbarhetsområdet.​

 • Minst 5 årserfarenhet av att leda och utveckla människor.​

 • Kräver djup förståelse för teorier och principer inom egen profession och grundläggande kunskap om närliggande professioner.​

 • God hållbarhetskunskap kopplat till områdena hälsa, kvalitet och miljö i För en god morgondag, med fokus till de interna kundernas verksamhet. 

Erfarenhet från livsmedelsbranschen samt redan upparbetat kontaktnät inom hållbarhetsområdet är meriterande. Vi ser gärna också att du har chefserfarenhet samt internationell erfarenhet.

Personliga egenskaper:

För att lyckas i denna roll är de personliga egenskaperna viktiga. Som person är du förändringsbenägen och öppen för nya perspektiv. Du har god samarbetsförmåga och förmågan att skapa samt bibehålla goda relationer. I ditt arbetssätt är du självständig, drivande och initiativrik. Det är också viktigt att du är mycket pedagogisk och kommunikativ med hög förmåga att motivera andra samt har fallenhet för ett långsiktigt och strategiskt synsätt.

LIKNANDE JOBB

Max söker driftledare


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg