Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle. Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

Avdelningschef till Socialförvaltningen Nordost

Till socialförvaltningen Nordost söker vi dig med både mod och lust att vara med och utveckla förvaltningen. Som Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva socialtjänstens utvecklingsarbete för delaktighet, digitalisering och tillgänglighet för dem vi är till för. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse för att göra skillnad. Du kommer verka i sammanhang med hela-staden-perspektiv och externt samarbete med civilsamhället och andra viktiga aktörer.

Som avdelningschef har du ansvar, leder och utvecklar verksamheten för att skapa en effektiv och likvärdig socialtjänst med största möjliga nytta för medborgarna. Du bidrar till att medarbetarna inom ditt ansvarsområde arbetar för en kvalitativ, rättssäker, likvärdig och effektiv verksamhet till gagn för dem vi är till för. Du bidrar till samverkan inom förvaltningen och tillsammans med de övriga socialförvaltningarna i staden.

Avdelningen består av 10 enheter och ca 230 medarbetare. Alla enheter arbetar med utförarverksamhet som riktar sig till barn, unga, familjer och vuxna inom områden familjehem, familje- och ungdomsbehandling samt arbetsrehabiliterande insatser. Avdelningen har ett tydligt ansvar för samverkan med aktörer utanför den egna förvaltningen kopplat till familjecentraler och familjecentrerat arbetssätt och även arbetet kopplat till SSPF.

Du arbetar på uppdrag av förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledning. Du förväntas aktivt medverka i förvaltningens samlade utvecklingsarbete. Du komma att leda din egen ledningsgrupp där ni tillsammans driver verksamheten framåt. Du förväntas hålla dig uppdaterad inom området specifikt men även inom samhällsutvecklingen generellt.

Vidare förväntas att kultur och struktur vävs samman och skapar en bra arbetsmiljö för personal med värme och professionell miljö. Göteborgs stad är en stor organisation som är i utveckling, detta kräver en komplexmedvetenhet och ett nära samarbete med övriga förvaltningar och bolag i staden. Det är av särskild vikt att ta vara på de nära samarbeten som tagit form under den tid staden varit organiserad i stadsdelar.

Kvalifikationer

Till den här tjänsten söker vi dig som har en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen. Utöver detta så har du flera års erfarenhet inom verksamhetsområdet för utförarverksamhet som riktar sig till barn, unga, familjer och vuxna samt flera års dokumenterad chefserfarenhet av ledning på strategisk nivå i en politisk styrd organisation. Har du någon form av ledarskapsutbildning så är detta meriterande.

Som Avdelningschef är det viktigt att du har förmåga och visar prov på att leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt, utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit, transparens och en god arbetsmiljö. Genom kultur och struktur skapa systematik och förutsättningar för god kommunikation och dialog inom organisationen, inkluderat fackliga företrädare, samt ut mot andra aktörer och det omgivande samhället.

Följande kompetenser ingår i Göteborgs stad ledarkriterier; påverka andra, socialt säker, förändringsorientering, analytisk förmåga och helhetssyn. Dessa kriterier kommer därför att vara av särskild vikt i urvalsarbete och i intervjusituation.

• Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt har god förmåga att ta andras perspektiv i beaktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.

• Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.

• Du ser möjlighet till utveckling och skapar situationer där nya idéer och förslag kan växa fram. Du motiverar och beskriver förändringar och utvecklingsmöjligheter på ett pedagogiskt vis samt hanterar eventuell kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete, både på lokal och övergripande nivå.

• Du har en väl analytisk förmåga och kan snabbt skaffa dig en överblick över situationen och agera utifrån ett strategiskt perspektiv.

• Du kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

 

LIKNANDE JOBB

Chef Business Analyst...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Solna

Apotekschef


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg

Sektionschef till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Östergötlands län, Linköping

PERSONALCHEF


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län

Chef till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm