Polisen

Rikspolisstyrelsen var en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Justitiedepartementet från 1964 till 31 december 2014. Det mesta av verksamheten vid RPS ingår nu i Polismyndigheten. RPS var central förvaltningsmyndighet för polisväsendet.